Aleksandra Węgrowicz Łastowiecka
START » Trenerzy Familylab » Warszawa » Ola Węgrowicz–Łastowiecka

Ola Węgrowicz–Łastowiecka

Warszawa

Zawodowo jestem coachem przywództwa, trenerem zmiany i strategiem komunikacji. Spoiwem wszystkich tych trzech obszarów jest ciekawość człowieka i jego natury. Bardzo długo poszukiwałam swojej tożsamości i misji życiowej. Dopiero przyjście na świat dwóch moich synów skłoniło mnie do głębszych refleksji i przyspieszyło cały proces. Zdałam też sobie sprawę z tego, że pobudzenie w nich chęci dążenia do szczęścia jest uwarunkowane moją postawą.

Zrozumiałam jak ważna jest samoświadomość, zadbanie o siebie, swoje pasje i marzenia. Zetknięcie się z podejściem Jespera Juula było jak przyspieszona terapia, która pomogła mi nazwać moje emocje oraz zdefiniować kluczowe wartości. Zaczęłam dostrzegać złożoność relacji w rodzinie oraz siłę wewnętrznego nastawienia. Chciałabym się dzielić tym odkryciem z innymi i inspirować do odrywania siebie.

Certyfikację Familylabu zrobiłam głównie z myślą o sobie w roli rodzica, ale w praktyce wiedza, którą pozyskałam, jest bardzo użyteczna również w pracy na co dzień w twardym biznesie. Specjalizuję się w Leadership coachingu. Pomagam managerom średniego i wyższego szczebla stawać się prawdziwymi liderami.

Przywództwo nie jest jedną z ról, jaką pełnimy w pracy, czy w domu. Przywództwo to stan umysłu, świadome budowanie relacji w oparciu o kluczowe wartości, wytyczanie ścieżek, stawianie granic oraz branie odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Wierzę, że swoją pracą mogę chociaż w kawałku zmienić świat na lepsze.