Organizując szkolenia certyfikacyjne dla przyszłych trenerów Familylabu w Polsce, zapraszamy do współpracy osoby, które podzielają nasze wartości i pragną kierować się nimi w pracy z rodzicami. Pragniemy, aby Familylab Polska był organizacją rozpoznawalną, działającą w oparciu o rzetelną wiedzę merytoryczną i wysokie standardy etyczne.

Szkolenie trenerskie kierujemy do profesjonalistów pracujących z dziećmi, rodzicami lub rodzinami (terapeutów, pedagogów, doradców rodzinnych, coachów, pracowników socjalnych, mediatorów rodzinnych, psychiatrów, nauczycieli i wychowawców), którzy chcieliby lepiej poznać, pogłębić lub zintegrować we własnym życiu wartości promowane przez Familylab. Uczestnicy kursu nie są w żaden sposób zobowiązani do prowadzenia warsztatów Familylabu. Kurs składający się z dwóch modułów może posłużyć jako uzupełnienie wiedzy i doświadczenia zawodowego lub osobistego.

Ukończenie kursu pozwala uzyskać certyfikat Familylabu umożliwiający prowadzenie dalszej działalność pod szyldem znanej i szanowanej na świecie organizacji zajmującej się doradztwem rodzinnym. Zależy nam na zbudowaniu zespołu trenerów, którzy byliby gotowi prowadzić inspirujące seminaria i wykłady dla rodziców, nauczycieli lub instytucji, zgodnie z podstawowymi wartościami propagowanymi przez Jespera Juula. Od przyszłych trenerów Familylabu oczekujemy, że będą promować te wartości wśród rodziców i uczestników seminariów w oparciu o własne doświadczenie i wiedzę zawodową. Certyfikowani trenerzy uczestniczą w superwizjach i dzielą się między sobą wiedzą i doświadczeniem, szukając wspólnie odpowiedzi na bieżące pytania i problemy polskich rodzin oraz systematycznie podnosząc jakość pracy Familylabu w Polsce.

Przyszłym trenerom Familylab oferuje:

 • kurs złożony z dwóch czterodniowych modułów prowadzony trenerów Familylab,
 • regularną superwizję prowadzoną przez doświadczonych superwizorów Familylab,
 • podręczniki do prowadzenia samodzielnych zajęć,
 • promocję seminariów i wykładów na stronie www oraz profilu Familylab,
 • współpracę w ramach zespołu trenerów wzajemnie się inspirujących i wspierających w rozwoju,

Kurs dla trenerów składa się z dwóch części (modułów), z których każda trwa cztery dni.

Moduł 1.

 • Wyjaśnienie podstawowych wartości promowanych przez Familylab: kompetencja dziecka, integralność i współdziałanie, pewność siebie i poczucie własnej wartości, język osobisty, odpowiedzialność za siebie, odpowiedzialność za więzi z innymi, równa godność wszystkich członków rodziny, kompetencje w rozwijaniu relacji, znaczenie objawów psychosomatycznych u dzieci. Wykład i dyskusja.
 • Pierwsze kroki na drodze samodzielnej działalności trenera Familylab.
 • Pytania i tematy zgłoszone przez uczestników.

Moduł 2.

 • Rozwinięcie kwestii związanych z wartościami i zasadami na przykładach z praktyki seminariów inspirujących w ramach Familylab.
 • Podstawy pracy w grupie: jak prowadzić inspirujące seminaria?
 • Różnica między coachingiem (doradztwem) rodzinnym realizowanym przez Familylab a psychoterapią.
 • Etyka zawodowa w pracy z rodzicami.
 • Omówienie zasad dalszej współpracy w ramach Familylab Polska.
 • Odpowiedzi na pytania i wątpliwości uczestników. Dyskusja grupowa i dialog z trenerem.

Szkolenie prowadzone będzie przez bliską współpracownicę Jespera Juula, liderkę Familylabu w Chorwacji, Dušankę Kosanović.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące szkolenia, proszę pisać pod adresem tamara@family-lab.pl