Wszystkie nasze działania oparte są o 4 wartości. To one są fundamentem, wyjściem do dialogu o istocie relacji między dzieckiem i dorosłym.

A później do faktycznego budowania autentycznej relacji.

Równa godność

Równa godność dorosłych i dzieci oznacza, że każdy dorosły i każde dziecko mają tę samą ludzką wartość i jednakowe prawo do poszanowania dla swojej integralności. Potrzeby, uczucia, opinie i życzenia wszystkich powinny być traktowane z taką samą powagą.

Co mówi o równej godności Jesper Juul?
„Umiejętność poszanowania godności drugiego człowieka w spontanicznych reakcjach wobec dorosłego partnera lub dziecka wymaga nauki i codziennego treningu.”Odpowiedzialność

Osoby dorosłe ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość swoich relacji z dziećmi – zarówno w domu, w przedszkolu czy w szkole. Każdy z nas jest także osobiście odpowiedzialny za swoje zachowanie , wybory i realizację własnych potrzeb. Taka postawa sprzyja budowaniu zdrowych relacji w rodzinie i w instytucjach pedagogicznych. Jednocześnie rozwój odpowiedzialności osobistej u dzieci jest warunkiem zdrowego poczucia własnej wartości i umiejętności dbania o własną integralność.

Co w temacie odpowiedzialności mówi Jesper Juul?
„Kiedy w dzieciństwie uczy się nas odpowiedzialności za siebie, z reguły rozwijamy także silne poczucie odpowiedzialności za innych.”

Integralność

Jest to suma uczuć, wartości i potrzeb jednostki. Przez długi czas wychowanie dzieci wiązało się z gwałceniem ich integralności, czyli ich psychicznych i fizycznych granic.. Dzisiaj budujemy relacje na poszanowaniu integralności wszystkich członków rodziny, w czym kluczową rolę odgrywa empatia, czyli zrozumienie uczuć i potrzeb innych.

Jak o integralności mówi Jesper Juul?
„Gdy dorastało się w rodzinie, w której nie chroniono integralności jej członków, później nie jest łatwo samemu wyznaczać swoje granice i bronić prawa do własnych fundamentalnych potrzeb.”

Autentyczność

Autentyczność jest warunkiem bezpośredniego i szczerego kontaktu między dorosłymi i dziećmi . Dzięki niej dorośli mają szansę zbudować swój autorytet, wyznaczając jasne granice własnych potrzeb i wartości. Autentyczność sprzyja także pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów i problemów wewnątrz rodziny czy w klasie szkolnej.

W jaki sposób autentyczność postrzega Jesper Juul?
„Pokładam nadzieję w wychowaniu, w którym rodzice stanowią dla dziecka autorytet, ale nie są autorytarni. W którym nie unikają swojej wiodącej roli w rodzinie, ale dbają o integralność dzieci.”

Znasz już nasze wartości. Podobają Ci się?

Chciałabyś, chciałbyś dowiedzieć się więcej?

Sprawdź, kiedy odbędzie się najbliższe seminarium inspirujące Familylab!