START » Trenerzy Familylab » Warszawa » Marta Stasiełowicz

Marta Stasiełowicz

Warszawa

Jestem psychologiem, coachem, trenerem umiejętności psychospołecznych i konsultantem w zakresie oceny i rozwoju kompetencji przywódczych. Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studium Coachingu przy SWPS i Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w INTRA. W 2015 roku uzyskałam licencję trenerską przy Familylab Polska.

W ideach Jespera Juula odnajduję przede wszystkim wolność  bycia sobą, kompleksowość i głębię rozumienia człowieka. Dużo radości sprawia mi praca z ludźmi, towarzyszenie im w rozwoju i odkrywaniu siebie.

Jestem mamą trójki dzieci, Juli, Kuby i Marysi, których pojawienie się na świecie było silnym impulsem do własnego rozwoju – poszukiwania swojego prawdziwego ja, własnych granic, swojej autentyczności w relacjach z ludźmi – małymi i dużymi. Obok dzieci, moją drugą życiową inspiracją i absolutną pasją są konie.