Arnika Bytner Siwek Płock
START » Trenerzy Familylab » Płock » Arnika Bytner-Siwek

Arnika Bytner-Siwek

Płock

Jestem gościem, który wydarza się w życiu drugiego człowieka, aby go przy czymś zatrzymać, zaciekawić inną perspektywą, pozwolić opowiedzieć to, czego być może do tej pory nie udało mu się powiedzieć.

Zatrzymuje mnie opowieść drugiego człowieka, cisza, emocje, przestrzeń, muzyka, las, oddech…

Jestem mamą, partnerką, przyjaciółką…

Wzbogaca mnie różnorodność, poszukuję równowagi, potrzebuję autentyczności…

Zawodowo jestem psychoterapeutką systemową w procesie certyfikacji, neuroterapeutką, trenerką umiejętności psychospołecznych, pedagożką specjalną, doradczynią rodzinną. Przez prawie 17 lat doświadczenie zawodowe zdobywam w placówkach pomocowych i edukacyjnych: poradnie psychologiczno – pedagogiczne, punkty konsultacyjne, szkoły, przedszkola. Od 10 lat prowadzę swoją własną praktykę terapeutyczną. Od ponad 3 lat pełnię funkcję dyrektorki merytorycznej w niepublicznej szkole podstawowej. Wspieram rodziców i nauczycieli w budowaniu satysfakcjonujących i autentycznych relacji, a dzieciom i młodzieży dojaśniam świat dorosłych.

Wartości, przy których zatrzymuje Jesper Juul, są dla mnie ważne nie tylko w kontekście wspierania rodzin i prowadzenia seminariów inspirujących. Wyznaczają azymut dla mojego rodzicielstwa, w którym wciąż i wciąż uczę się pokory, szacunku i uczciwości. Jestem mamą Hani i Janka, dzieci (już prawie nastoletnich), które przypominają mi, jak istotne jest patrzenie na świat oczami dziecka, życie tu i teraz i czerpanie przyjemności z bycia razem.

Kontakt

  • gabinet@zrozum.pl
  • 668-346-030