Fundacja Familylab Polska
ul. św. Jacka 3/11
61-124 Poznań
NIP 7010457704

nr konta 12 1140 2004 0000 3702 7549 0862

REGON 360538829

KRS: 0000537185