Jesper Juul Autor Terapeuta Pedagog

JESPER JUUL (ur. 1948) – duński terapeuta rodzinny i pedagog o światowej renomie. Jego książka Twoje kompetentne dziecko jest jedną z najbardziej cenionych współczesnych pozycji na temat wychowania.


Jesper Juul jest jednym z głównych liderów przełomu we współczesnej pedagogice. Zawdzięczamy mu odejście od wychowania autorytarnego opartego na posłuszeństwie, karach i przemocy psychicznej lub fizycznej oraz od filozofii wychowawczego permisywizmu.


Jesper Juul zbudował paradygmat wychowawczy, który prezentuje nowe spojrzenie na dziecko (dzieci są kompetentne) oraz nowy sposób wspierania go w rozwoju i socjalizacji. Podkreśla znaczenie szacunku i współdziałania we wzajemnych relacjach z dziećmi oraz propaguje dojrzałe przywództwo dorosłych.


Jesper Juul studiował historię, religioznawstwo i historię idei. Po studiach poświęcił się pracy społecznej. Niedługo potem poznał amerykańskiego psychiatrę Waltera Kemplera, z którym w 1979 roku założył Skandynawski Instytut Kemplera kształcący pedagogów i nauczycieli. Kierował Instytutem do 2004 roku.

Pracował m.in. w Bośni i Chorwacji z rodzinami, które wyniosły traumatyczne doświadczenia z wojny na Bałkanach. Współpracuje ze szkołami, instytucjami pedagogicznymi, szkoli pracowników socjalnych, wychowawców i doradza rodzicom.

W 2007 roku założył międzynarodową organizację Familylab International oferującą seminaria, wykłady oraz kursy dla profesjonalistów chcących bliżej zapoznać się z jego ideami. Już od ponad czterdziestu lat pomaga rodzinom na całym świecie jako terapeuta i pedagog.

W ostatnich latach Jesper Juul szczególną uwagę poświęca kryzysowi współczesnego szkolnictwa oraz zagadnieniu agresji. Według niego są to dwa najpilniejsze problemy europejskiej kultury wychowawczej.


Jesper Juul Przestrzeń dla rodziny Jesper Juul Uśmiechnij się siadamy do stołu Jesper Juul Kryzys szkoły co możemy zrobić dla uczniów nauczycieli rodziców Jesper Juul Nastolatki kiedy kończy się wychowanie Jesper Juul Twoje kompetentne dziecko Jesper Juul Życie w rodzinie wartości w partnerstwie i rodzicielstwie Jesper Juul Twoja kompetentna rodzina Nowe drogi wychowania Jesper Juul Być mężem i ojcemJesper Juul Agresja nowe tabuJesper Juul Nie z miłości mądrzy rodzice silne dzieci